Canal Ètic

MCM PROJECTS I SERVEIS, S.A. és una entitat fermament compromesa amb el compliment normatiu, les bones pràctiques, la transparència, la igualtat, la sostenibilitat i l’eficiència, tant en les relacions amb el personal com amb tercers.

Als efectes de donar compliment a aquests principis, s’ha implantat un canal ètic, el qual podrà ser utilitzat per qualsevol persona.

El Canal Ètic permet que les comunicacions es puguin dur a terme de manera segura, confidencial i anònima a través d’una plataforma digital on l’informant es podrà mantenir en contacte amb l’organització preservant-ne la identitat.

La informació facilitada a través del Canal Ètic es tractarà a les úniques finalitats d’analitzar, detectar, denunciar i, si escau, evitar conductes potencialment il·lícites.

El Canal Ètic està gestionat per una entitat externa, garantint així la màxima confidencialitat, independència, eficàcia i objectivitat respecte de les comunicacions que es realitzin.

Podeu consultar el protocol de gestió del Canal Ètic a través del botó inferior:

Igualment, podeu realitzar qualsevol notificació a través del botó inferior:

O podeu consultar l’estat de la vostra notificació a través del botó inferior: